Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos tās 2012. gada 19. marta sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/39.462 (1) – kravu pārvadājumi – Ziņotājs: Slovākija