Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ