Ieteikums PADOMES IETEIKUMS par Čehijas 2012. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Čehijas 2012.–2015. gada konverģences programmu