Lieta T-582/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Carpent Languages /Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas konkursa procedūra — Sanāksmju un konferenču organizēšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme)