Padomes Nostāja (ES) Nr. 2/2011 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā Pieņemta Padomē 2010. gada 10. decembrī