Rakstisks jautājums E-6205/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) Komisijai. Saules enerģijas ražošana un Eiropas un Vidusjūras reģiona sadarbība