Rakstisks jautājums E-9092/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) Komisijai. Krīžu gadījumiem paredzētas pārtikas rezerves