Rakstisks jautājums E-5787/10 Lara Comi (PPE) Komisijai. Eiropas Savienības politika attiecībā uz augstākās izglītības sistēmu