Valsts atbalsts – Itālija – Valsts atbalsts SA.23425 (11/C, ex NN 41/10) – Iespējamais atbalsts SACE BT – Lēmums sākt formālu izmeklēšanas procedūru – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ