Rakstisks jautājums E-3790/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. ES pilsoņiem Spānijā jāizpilda formalitāte, kas pretrunā ar Direktīvu 2004/38/EK