Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen nojalla perustetun yhteisneuvoston päätös N:o 2/2019, annettu 19 päivänä helmikuuta 2019, riitojen välttämistä ja ratkaisemista koskevan työjärjestyksen sekä välimiesten ja sovittelijoiden menettelysääntöjen hyväksymisestä [2019/438]