Rakstisks jautājums E-011741/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) Komisijai. Eiropas gaisa kvalitātes standartu ievērošana