Rakstisks jautājums E-6729/10 Seán Kelly (PPE) Padomei. Starptautiskais nolīgums klimata pārmaiņu jomā