EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 17/2010 ( 2010. gada 1. marts ), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)