Galutinė ataskaita byloje COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding (Pagal 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo (2001/462/EB, EAPB) dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose 15 ir 16 straipsnius ( OL L 162, 2001 6 19, p. 21 ))