Sklep Sveta (EU) 2020/272 z dne 20. februarja 2020 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026)