Rakstisks jautājums P-9721/10 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) Komisijai. Nobela Miera prēmijas piešķiršanas ķīniešu disidentam Liu Xiaobo ceremonija