TITJUR Umbach/Komisija Tiesas rīkojums (astotā palāta) 2011. gada 14.aprīlī. # Dieter C. Umbach pret Eiropas Komisiju. # Apelācija - Piekļuve iestāžu dokumentiem - "TACIS programma" - Komisijas noslēgts līgums - Līguma izbeigšana - Strīds līgumslēdzēju pušu starpā - Pieteikums piešķirt piekļuvi dokumentiem - Acīmredzama nepieņemamība. # Lieta C-609/10 P.