Tiesas spriedums (otrā palāta), 2019. gada 29. jūlijs$