Rakstisks jautājums E-002821/11 Fiorello Provera (EFD) Komisijai. Pakistānas ministra minoritāšu jautājumos slepkavība