Rakstisks jautājums E-005996/11 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Policijas veiktās nāvessodu izpildes bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanas gadījumi Kolumbijā