Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 654/2012 ( 2012. gada 17. jūlijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai