Rakstisks jautājums E-8918/10 Glenis Willmott (S&D) Komisijai. ES atbalsts darba organizācijas modernizēšanai