Lieta T-68/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. oktobra spriedums – Soliver /Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Automašīnu stikla Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Nolīgumi par tirgu sadali un apmaiņa ar komerciāli sensitīvu informāciju — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Vienots un turpināts pārkāpums — Līdzdalība pārkāpumā