Rakstisks jautājums E-003492/11 Fiorello Provera (EFD) Komisijai. Uzbrukumi Sīrijas demonstrantiem