Rakstisks jautājums E-3908/10 Nessa Childers (S&D) Komisijai. Tiesību akti par trīsdimensiju briļļu iznīcināšanu un atkārtotu izmantošanu