Zaak C-363/10: Beschikking van de president van het Hof van 6 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugal) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA