Rakstisks jautājums E-1626/10 iesniedza Marian Harkin (ALDE) Komisijai. Profesionālo kvalifikāciju atzīšana