Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9963 — Iliad/Play Communications) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 428/03