Rakstisks jautājums E-012344/11 Hans-Peter Martin (NI) Komisijai. Sekas, kādas rada aizkavēšanās TEN projekta Štutgarte 21 īstenošanā