Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 762/2012 ( 2012. gada 24. jūlijs ), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [ Langres (ACVN)]