Labojums Komisijas 2010. gada 1. jūlija Direktīvā 2010/42/ES, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru ( OV L 176, 10.7.2010. )