Rakstisks jautājums E-004291/11 Bastiaan Belder (EFD) Komisijai. Nīderlandes zvejnieku, kas kuģo ar Beļģijas karogu, piekļuve FIVA/Eiropas Zivsaimniecības fonda subsīdijām