Asia T-385/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.3.2011 — Aalberts Industries ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kuparisten putken liittimien ja kupariseoksesta valmistettujen putken liittimien ala — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomiseen osallistuminen)