Rakstisks jautājums E-004735/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisijai. Dublinas II regula