Priekšlikums Padomes lēmums par Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz Lēmumu Nr. 1/2010 par 11. pielikuma 1., 2., 5., 6., 10. un 11. papildinājuma grozījumiem, kuru pieņēmusi Apvienotā veterinārā komiteja, kas izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību