Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätökseen N:o 1/2010 liitteen 11 lisäysten 1, 2, 5, 6, 10 ja 11 muuttamisesta