Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Liidu seisukoha kohta Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppe alusel loodud ühise veterinaarkomitee otsuse nr 1/2010 suhtes, milles käsitletakse kokkuleppe 11. lisa 1., 2., 5., 6., 10. ja 11. liite muutmist