Lieta T-278/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. maijā — ClientEarth u.c./Komisija