Sporazumi med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško (finančni mehanizmi za obdobje 2009–2014 in uvozi nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo za obdobje 2009–2014) *** Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. februarja 2011 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, Sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))