Acordurile dintre UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia (mecanisme financiare 2009-2014 și importuri în UE de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014) *** Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană și Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014, precum și a unui protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Norvegia privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014 (09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))