Ftehimiet bejn l-UE, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja (Mekkaniżmi Finanzjarji 2009-2014 u importazzjoni lejn l-UE ta’ ċertu ħut u prodotti tas-sajd 2009-2014) *** Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 15 ta’ Frar 2011 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanżjarju taż-ŻEE għall-perjodu 2009-2014, Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż għall-perjodu 2009-2014, Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta’ ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014, u Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta’ ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))