Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (финансови механизми за периода 2009—2014 г. и внос в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.) *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. (09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))