Rakstisks jautājums E-011693/11 Peter van Dalen (ECR) Komisijai. Garo savienojamo transportlīdzekļu pārrobežu izmantošanas aizliegums Ziemeļreinā-Vestfālenē