Rakstisks jautājums E-011648/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Emisiju samazināšana no ogļu spēkstacijām, kuras izmanto biomasu