Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums ( OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp. ; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp. ; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp. ; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp. ; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp. ; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp. ; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp. ; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp. ; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp. ; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp. ; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp. ; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp. ; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp. ; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp. ; OV C 355, 29.12.2010., 34. lpp. ; OV C 22, 22.1.2011., 22. lpp. ; OV C 37, 5.2.2011., 12. lpp. ; OV C 149, 20.5.2011., 8. lpp. )