Rakstisks jautājums E-002149/11 Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. Pašreizējais stāvoklis izmeklēšanā saistībā ar rakstisku jautājumu E-6279/08 — nelikumīga viesnīcas būvniecība Lansarotē