Rakstisks jautājums E-5713/10 Seán Kelly (PPE) Komisijai. Tūrisma pakalpojumu tirgus Eiropā