Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārstrukturēšanās un pārmaiņu prognozēšana – kāda ir jaunākā pieredze?” (Zaļā grāmata) COM(2012) 7 final