Tiesas spriedums (astotā palāta) 2012. gada 26.janvārī.